Algemene Voorwaarden

De maker is MeerBots.nl

Algemene voorwaarden voor het gebruik van een virtuele robot

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de virtuele robot. Door gebruik te maken van de virtuele robot, gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
  2. Betaling voor het gebruik van de virtuele robot dient vooraf te worden voldaan. De maker van de virtuele robot zal pas beginnen met het bouwen van de robot nadat de betaling is ontvangen.
  3. Aansprakelijkheid De maker van de virtuele robot is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de virtuele robot.
  4. Wijzigingen De maker van de virtuele robot behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van de maker van de virtuele robot.
  5. Toepasselijk recht Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  6. Geschillen Eventuele geschillen die voortkomen uit het gebruik van de virtuele robot zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.